Väripilkun toiminta

Toiminta-ajatus

Päiväkotimme tavoitteena on tuottaa laadukasta päivähoitoa tamperelaisille lapsiperheille kodinomaisessa ja esteettisessä ympäristössä.

Väripilkun talo itsessään ihanan pihan ympäröimänä antaa luontaiset puitteet tälle tavoitteelle. Opetuksen ja kasvatuksen pohjana on leikki ja kokonaisvaltainen taidekasvatus. Toimintamme tärkeänä ajatuksena on, että lapsi saa paljon onnistumisen elämyksiä. Elämys ja kokemus itsessään on tärkeää, ei suorittaminen.

Luonto ja liikunta on myös lähellä sydäntämme. Päiväkodin pihassa on tilaa liikkua ja piha antaa hyvät mahdollisuudet luovuudelle ja mielikuvitukselle. Väripilkussa ei ole televisiota eikä tietokonetta lasten käytössä. Tämä on päiväkodin ja perheiden yhteinen arvovalinta.

Tärkeänä tavoitteena on myös lämpimän ilmapiirin luominen koko perheelle. Syli on avoin lapselle ja halaukset pilkun arkipäivää. Haluamme kohdata lapset yksilöinä ja muistaa, että jokaisessa lapsessa on helmi, se pitää vain löytää!

Lapsi on mielestämme utelias ja innokas oppimaan kaikkea uutta. Aikuiset tukevat lapsen oppimista parhaiten olemalla myös itse innostuneita ja kiinnostuneita lapsen mielenkiinnon kohteista. Oppiminen on kaiken aikaa tapahtuva prosessi. Pienessä talossa myös nuoremmat lapset oppivat vanhemmilta lapsilta ja päinvastoin.

Toimintaympäristö

Väripilkun vanha idyllinen puutalo ja sitä ympäröivä pihapiiri muodostavat päiväkodin fyysisen ympäristön. Päiväkodin pihassa on tilaa liikkua, kiipeillä, juosta ja se antaa upean mahdollisuuden luovuudelle ja mielikuvitukselle. Lapset voivat löytää pihasta mm. tammenterhoja, kaivaa ” kultakiviä ”, seurata läheltä oravien elämää ja leikkiä ison vanhan kuusen siimeksessä.

Päiväkodin tilat mahdollistavat lasten eriyttämisen pienryhmiin. Talon kaikkia tiloja käytetään monipuolisesti. Isommat lapset voivat usein itse valita leikkipaikkansa: sininen kammari, vihreä huone, ”pertsu”, parvi tahi joku muu kiva soppi! Tilat ovat sopivat leikille ja kaikelle luovalle toiminnalle. Pienimmillä lapsilla korostuu tilojen fyysinen turvallisuus. Väripilkun talo on viihtyisä ja kodikas, jossa korostuu esteettisyys ja värien sopusointu.

Päiväkoti sijaitsee lähellä Tohlopin ja Harjun metsää sekä Tohlopinjärveä. Teemme retkiä lähiluontoon niin pienten kuin isojen lasten kanssa. Väripilkun vieressä on myös kenttä, jossa voi toteuttaa eri liikuntalajeja.

Lämmin ilmapiiri ja turvallisuuden tunne alkaa aamusta, kun kaikilla lapsilla on mahdollisuus tulla aikuisen syliin ja jokainen voi tuntea olevansa tervetullut. Pieni talo mahdollistaa sen, että lapset tuntevat kaikki aikuiset. Lapsen on helppo lähestyä tuttua ja luotettavaa aikuista.

Taidekasvatus

Kokonaisvaltainen taidekasvatus Väripilkussa sisältää musiikin, kuvataiteen, sanataiteen ja draaman. Taidekasvatuksen avulla haluamme antaa lapsille mahdollisuuden itsensä ilmaisuun sekä kokemusten ja elämysten syntymiseen.

Musiikkikasvatusta toteutetaan päivittäin monella tavalla. Väripilkussa lauletaan paljon monissa päivän tilanteissa. Sen lisäksi pidetään erityisiä laulu- ja musiikkihetkiä. Tärkeimpänä asiana on musiikin tuottama ilo lapsille! Samalla lapset oppivat myös musiikin peruskäsitteitä. Musiikkihetkillä lauletaan, soitetaan keho- ja rytmisoittimilla ja opetellaan soittimien oikeat nimet ja oikea soittotapa. Musiikkikasvatus Väri- pilkussa sisältää myös musiikkimaalausta ja – liikuntaa, musiikin kuuntelua ja perinneleikkejä.

Kuvallisen ilmaisun tavoitteena on antaa kaikille mahdollisuus itsensä ilmaisuun sekä erilaisten kokemusten ja asioiden luovaan käsittelyyn. Käden taitojen monipuolinen harjoittaminen sisältää mm. piirtämistä, maalaamista, muovailemista eri materiaaleilla ja askartelua. Kuvallisessa opetuksessa käytetään monipuolisesti eri välineitä ja materiaaleja ( esim. akvarelli- ja öljyväriliidut, puna- ja mustaliitu, hiili, vesi- ja peitevärinapit, nestemäiset peitevärit, akvarelli- ja pariisinpaperit ). Kaikki kuvallinen toiminta tapahtuu pienryhmissä, jolloin vuorovaikutuksella on tärkeä osuus. Valmiita malleja vältetään ja annetaan lapsen omalle mielikuvitukselle tilaa.

Käymme teattereissa, musiikkiesityksissä, elokuvissa ja taidenäyttelyissä mahdollisuuksien mukaan. Väripilkussa käy myös välillä esiintyviä taiteilijoita.

Väripilkussa leikitellään kielen kanssa monimuotoisesti päivittäin. Tuemme lasten kiinnostusta kieleen kuuntelun, puhumisen, riimien, lorujen, rytmittelyn ja satujen avulla. Kannustamme lapsia ilmaisemaan rohkeasti oman mielipiteensä. Opettelemme myös antamaan toisille puheenvuoron ja kuuntelemaan toista.

Päiväkodin omilla nukke- ja pöytäteatteriesityksillä tuetaan lasten kielellistä kehitystä. Kevät- ja joulujuhlissa lapsilla on mahdollisuus harjoitella esiintymistä tutussa ympäristössä.

Ruokailu

Keittiössämme valmistetaan terveellistä ja maukasta kotiruokaa lapsille ja henkilökunnalle. Päiväkodin keittiö on lähellä lapsia ja luomupuuron tuoksu tulee aamulla jo ovella vastaan. Omassa keittiössä valmistetaan aamupala, lounas ja välipala joka päivä. Ruokien valmistamiseen käytetään mahdollisimman paljon kotimaisia raaka- aineita. Kuulumme portaat luomuun valmennusohjelmaan. Pyrimme luomu- ja lähiruoka raaka- aineiden käytön lisäämiseen mahdollisuuksien mukaan.

Monipuoliset ruokalistat tehdään itse. Pyrimme toteuttamaan ruokalistat myös lapsille mieleisiksi. Päiväkodin ruokailu kattaa suurimman osan lapsen päivittäisestä ruokailusta. Ateriat sisältävät runsaasti hedelmiä ja marjoja. Juureksia ja vihanneksia käytetään erilaisina raasteina ja salaatteina. Riittävä kalsiumin saanti taataan monipuolisilla ja maistuvilla maitotaloustuotteilla. Keittiössämme leivotaan lähes päivittäin. Lapsille järjestetään välillä mahdollisuus toiveruokaviikkoon. Ruokailun teemaviikot voivat pitää sisällään yrtteihin ja vihanneksiin totuttelua tms.

Ruokailu on yksi tärkeä osa lapsen päivää. Ruokailuhetki itsessään on sosiaalinen tilanne, jossa on mahdollista jutella pöytäkaverien kesken, auttaa vieruskaveria ja oppia hyviä pöytätapoja. Tavoitteena on oppia maistamaan erilaisia ruokalajeja ja toimimaan mahdollisimman itsenäisesti ruokailutilanteessa. Päiväkotimme ruokailu tukee hyvien tapojen oppimista. Tapahtumien ja juhlien johdosta pöytä katetaan erityisesti. Yhdessä lasten kanssa laitetut liinat, servetit, kynttilät ym. somisteet kuuluvat meillä juhlan tullen myös lasten ruokapöytäkattauksiin.

Allergisten lasten ateriat ja välipalat valmistetaan yksilöllisesti huomioiden jokaisen lapsen allergiaruokavalio. Uusien ruoka- aineiden kokeilut tehdään aina kotona. Ilmoitus muutoksista on tärkeää. Vanhempien tulee toimittaa päiväkotiin selvitys erityisruokavaliosta- lomake ( saa päiväkodista tai Tampereen kaupungin www-sivuilta ). Lapsen sairas- ja lomapäivistä tulee ilmoittaa ajoissa päiväkotiin.

LUOMURUOKA KEITTIÖSSÄluomumaapallo

Keittiössä on ollut jo usean vuoden ajan käytössä luomutuotteita. Portaat luomuun valmennusohjelmaan lähdimme huhtikuussa 2007. Luomutuotteiden käyttö koetaan hyväksi, koska tiedetään ruuan alkuperä ja varmuus siitä, että ruoka on ympäristöystävällisesti tuotettua. Luomutuotteiden käytöllä vältetään myös ylimääräisiä lisä- ja säilöntäaineita. Tärkeää on myös se, että luomutuotteiden käytöllä saadaan aikaan paikallisten viljelijöiden hyvinvointia tukevaa toimintaa. Haluamme korostaa myös ruuan kotimaisuutta. Lapsille halutaan tarjota parasta mahdollista.

PORTAAT LUOMUUN – OHJELMA AMMATTIKEITTIÖILLE

Portaat luomuun- valmennusohjelma tarjoaa ammattikeittiöille luotettavan tavan lisätä luomutarjontaa asteittain. Valmennusohjelmaan mukaan lähtevät keittiöt sitoutuvat valmennukseen ja säännölliseen luomuraaka- aineiden käyttöön. Valmennuksissa käydään läpi luomutarjonnan vaikutuksia keittiön toimintaan, kuten omavalvontaa, luomutuotteiden saatavuutta, ruokalista- ja ateriasuunnittelua sekä luomuvalvontaa.

Luomuun siirtyminen valmennusohjelman avulla lisää luomuraaka- aineiden käyttöä. Samalla parannetaan luomuosaamista ja luotettavuutta omavalvonnan avulla, sekä kerrotaan asiakkaille yhtenäisesti ja luotettavasti luomutarjonnasta. Luomu osana tarjontaa viestii asiakkaalle ympäristöystävällisistä ja eettisistä arvoista maistuvalla tavalla.

VIISI PORRASTA LUOMUUNPortaat luomuun

Ohjelmassa on portaita, joita nousemalla keittiöt vähitellen lisäävät luomutuotteiden käyttöä. Vähittäisellä lisäämisellä edesautetaan keittiön oman toiminnan, luomu- tuotteiden saatavuuden ja asiakkaiden odotusten kehittymistä samaan tahtiin.

Portaiden kriteerit:

1. Porras

Keittiössä käytetään vähintään yhtä merkittävää raaka- ainetta pysyvästi luomutuotteena. Muita luomutuotteita käytetään mahdollisuuksien mukaan.

2. Porras

Keittiössä käytetään vähintään kahta merkittävää raaka- ainetta pysyvästi luomutuotteina. Muita luomutuotteita käytetään mahdollisuuksien mukaan.

3. Porras

Keittiössä käytetään vähintään neljää merkittävää raaka- ainetta pysyvästi luomutuotteina. Muita luomutuotteita käytetään mahdollisuuksien mukaan.

4. Porras

Keittiössä käytetään vähintään kahdeksaa merkittävää raaka- ainetta pysyvästi luomutuotteina. Muita luomutuotteita käytetään mahdollisuuksien mukaan.

5. Porras

Keittiössä käytetään runsaasti luomutuotteita jokaisesta raaka- aineryhmästä.

Väripilkku on sitoutunut ohjelman kolmannelle portaalle. Keittiössä käytetään päivittäin rasvatonta maitoa, vehnäjauhoja ja rypsiöljyä. Viikottain käytetään Tättälän tilan erilaisia luomuviljatuotteita. Luomujauhoista leivotaan leipää ja sämpylöitä ja aamupuuro on aina jostain luomuhiutaleesta- tai jauhosta valmistettua. Peruna ja porkkana tilataan luomuna kuin myös sipuli ja kaali tilanteen mukaan.

Lisää luomutietoa saat Eviran verkkosivuilta.
eu luomu logo aurinkomerkki

Lapsiryhmät ja henkilöstö

Väripilkussa on kaksi kokopäiväryhmää, joissa on yhteensä 35-36 lasta.

KELTASIRKUT
1-3- VUOTIAAT, 12-13 LASTA

Anne, lastentarhanopettaja
Sari, päivähoitaja
Sanna, lastenhoitaja


SINITIAISET&VIHERPEIPOT
3-6- VUOTIAAT, 23 LASTA

Anne, lastentarhanopettaja
Päivi, päivähoitaja
Emmi lastenhoitaja

Keittäjä, Anniina
Siistijä, Niina
Johtaja, Minna

Palvelusetelipäiväkoti

Palvelusetelipäiväkodit ovat yksityisiä päiväkoteja.

Päivähoitoon haetaan kuten kunnalliseen päivähoitoon, Tampereen kaupungin päivähoidon hakulomakkeella.

Tietoa päivähoidosta palvelusetelillä löytyy Tampereen kaupungin päivähoidon sivulta: Yksityinen päivähoito palvelusetelillä.