Päiväkotiyhdistys Väripilkku ry

Päiväkotiyhdistys Väripilkku ry:n jäsenet koostuvat nykyään lasten vanhemmista. Yhdistys kokoontuu kaksi kertaa vuodessa pitämään sääntömääräiset syys- ja kevätkokoukset.

Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus. Hallitukseen kuuluu syyskokouksessa yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja ja neljästä kuuteen jäsentä. Hallitus järjestää myös yhteistä toimintaa perheiden ja henkilökunnan kanssa.

Yhdistyksen jäsenmaksu on perhekohtainen. Maksu ( 75 €/ lapsi ja 50 €/ hoidossa oleva sisarus ) peritään kaksi kertaa toimintavuoden aikana.